Akademik taqvim 2020-2021

Faoliyat

Sanalar

1- yil talabalari

Sanalar

2-yil talabalari

Toq semestr

Ro’yxatdan o’tish / qayta ro’yxatdan o’tkazish

1 – 14 sentabr 2020 yil

Birinchi kurs talabalariga yo’naltirish 14 sentabr 2020 yil

Darslarning boshlanishi 30 sentabr 2020 yil 16 sentabr 2020 yil
Ro’yxatdan o’tish / qayta ro’yxatdan o’tkazishning oxirgi kuni 30 sentabr 2020 yil

30 sentabr 2020 yil

Oraliq imtihon haftasi 1-5 noyabr 2020 yil

1-5 noyabr 2020 yil

Qishki ta’til

27 dekabr 2020 – 7 yanvar 2021

Yakuniy imtihon

boshlanish vaqti

31 yanvar 2021 yil

24 yanvar 2021 yil

Bitiruv imtihonining tugash sanasi 18 fevral 2021 yil

11 fevral 2021 yil

Semestr tanaffusi 21 fevral – 2021 yil 11-mart

2021 yil 14 – 25 fevral

Juft semestr

Qayta ro’yxatdan o’tkazish

14 mart 2021 yil

28 fevral – 4 mart 2021yil

Hatto semestr darslarining boshlanishi

15 mart 2021 yil

1 mart 2021yil

Faoliyat

Sanalar

1-yil talabalari

Sanalar

2-yil talabalari

Qayta ro’yxatdan o’tishning oxirgi kuni 21 mart 2021 yil

15 mart 2021 yil

Oraliq imtihon haftasi 2-6 may 2021 yil

18-22 aprel 2021 yil

Bitiruv imtihon
Boshlanish vaqti
4 iyul 2021 yil

27 iyun 2021 yil

Bitiruv imtihonining tugash sanasi 22 iyul 2021 yil

15 iyul 2021 yil

Yozgi ta’tilning boshlanishi /
Yozgi amaliyot
25 iyul 2021 yil

18 iyul 2021 yil